22:00 ICT Thứ ba, 11/12/2018

Trang chủ » Lịch công tác » Lịch công tác khoa Vật lý

Lịch công tác tuần 46

Thứ bảy - 11/06/2016 20:34

THỨ, NGÀY SÁNG                                      CHIỀU TỐI
THỨ HAI
13/6/2016
 • 8h00’: Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của ThS. Hoàng Thanh Sơn (PHQT; TP: theo Quyết định).
 • 8h30’: Giao ban BGH (PH3).
 • 10h00’: Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của ThS. Nguyễn Thị Giang (PHQT; TP: theo Quyết định).
 • 15h30’: Họp BTC, Ban Biên tập HNKH trẻ trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ 9 (PH1).
 • 16h00’: Trao Giấy khen của Hiệu trưởng và của ĐTN cho thành viên đội văn nghệ có đóng góp góp xuất sắc cho hoạt động văn nghệ nhà trường, khóa học 2012 - 2016 (PHQT, TP: BGH, BT ĐTN, CT HSV và các sinh viên được khen thưởng).
 
THỨ BA
14/6
 
 • 8h30’: Công đoàn Giáo dục Việt Nam khảo sát, kiểm tra và đánh giá thi đua năm học 2015-2016 (PHQT; TP: BCHCĐ trường; mời dự: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng).
 • 8h30’: Nghiệm thu đề tài KHCN ưu tiên cấp cơ sở của PGS. TS. Đinh Thị Kim Nhung (PH1; TP: theo Quyết định).
  * 17h45’: Phát thanh.
* 19h30’: Tập văn nghệ Chào mừng Hội nghị khoa học trẻ  (HTL).
THỨ TƯ
15/6
 
 
 • 14h30’: Hiệu trưởng tiếp dân (PH3).
 
 
THỨ NĂM
16/6
* Kiểm tra, sát hạch chuyên môn tuyển viên chức năm 2016 (theo Kế hoạch của Phòng TCCB).
 • 8h00’: Hội thảo khoa học cán bộ Khoa Vật lý (VP Khoa; TP: Viên chức Khoa Vật lý, đại biểu mời và mọi người quan tâm).
 • 8h30’: Hội thảo khoa học Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm ở Việt Nam (Phòng Seminar 207 Nhà học thí nghiệm; Cả ngày; TP: Các nhà khoa học Trường ĐHSP Hà Nội; BGH; Lãnh đạo các khoa, P. KHCN&HTQT, P. Đào tạo, P. SĐH, TT Khảo thí & ĐBCLGD, TT Hỗ trợ NCKH&CGCN, TT NVSP; Bộ môn TLGD và Tổ PPDH các khoa; Nhóm đề tài HTQT song phương; mọi người quan tâm).
 • 8h30’: Chấm thi tốt nghiệp ngành GDMN K5 Trung tâm GDTX Đông Anh và ngành GDMN K2 - Lớp Phúc Yên (PH1).
 • 9h30': Họp Chi đoàn cán bộ (VPK; TP: Toàn thể cán bộ trong chi đoàn). 
 • 10h00': Seminar chuyên ngành VLLT; Người trình bày: ThS. Nguyễn Minh Vương "Graphene and its one-dimensional patterns:from basic properties towards applications" (VPK; Tổ VLLT, học viên sau đại học và những người quan tâm). 
 • 10h30': Họp Hội đồng Khoa (VPK; TP: BCNK, Tổ trưởng chuyên môn, CTCĐ, BTCĐCB).
 • 10h45': Seminar chuyên ngành VLLT; Người trình bày: ThS. Nguyễn Thị Thắm "Chuyển pha và hiệu ứng Casimir trong trường vô hướng phức với một chiều không gian rút gọn" (VPK; Tổ VLLT, học viên sau đại học và những người quan tâm). 
 • 14h00': Seminar tổ VLĐC; Người trình bày: TS. Nguyễn Hữu Tình "Những phát hiện mới về Pluto và các hành tinh lùn" (Phòng seminar Khu nhà học thí nghiệm; Tổ VLĐC và những người quan tâm). 
 • 14h45': Seminar tổ VLĐC; Người trình bày: TS. Nguyễn Hữu Tình "Sự sống ngoài Trái đất, câu hỏi đã có lời giải đáp?" (Phòng seminar Khu nhà học thí nghiệm; Tổ VLĐC và những người quan tâm). 
 • 14h30’: Họp duyệt kết quả tuyển sinh các ngành: GDMN, GDTH Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Bình và ngành GDMN Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội (Kết quả gửi qua thư điện tử).
 • 15h30’: Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên (PH1; TP: theo Quyết định).
 • 15h30': Họp Khoa tổng kết năm học 2015-2016 (VPK; TP: Toàn thể viên chức Khoa)
   
* 17h45’: Phát thanh.
* 19h30’: Tập văn nghệ Chào mừng Hội nghị khoa học trẻ  (HTL).
THỨ SÁU
17/6
 
 • 14h30: Họp xét tốt nghiệp ngành GDMN K2 Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hà Nội - Lớp Mỹ Đức (Kết quả gửi qua thư điện tử).
 
THỨ BẢY
18/6
 • 7h30’: Họp Hội đồng thi tuyển sinh ngành GDMN tại Hà Nội - Lớp TAC (xe đi 6h00’).
 • 7h30’: Họp Hội đồng thi tuyển sinh các ngành: GDMN, SP Vật lý, SP Tin học tại Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội (xe đi 6h00’).
 • 7h45’: Họp Hội đồng thi tốt nghiệp ngành GDMN K11 tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương (xe đi 5h30’).
 • 8h30’: HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 LẦN THỨ IX (HTL; Mời dự: ĐU, BGH, Trưởng các đơn vị, CTHSV; Các viên chức, SV có bài trong kỷ yếu và mọi người quan tâm)
 • 8h30’: Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học các ngành: GDTH, GDMN tại Trường CĐSP Hà Nam (xe đi 6h00’).
 • 13h30’: Họp hội đồng thi tuyển sinh các ngành: GDMN, GDTH tại Trường CĐSP Hòa Bình (xe đi 7h30’).
 
CHỦ NHẬT
19/6
     

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn