22:00 ICT Thứ ba, 11/12/2018

Trang chủ » Lịch công tác » Lịch công tác khoa Vật lý

Lịch công tác tuần 43

Thứ bảy - 21/05/2016 22:27
 
THỨ, NGÀY SÁNG CHIỀU TỐI
THỨ HAI
23/5/2016
 • Khảo sát thi đua năm học 2015-2016 (theo kế hoạch của Thường trực HĐTĐ trường).
 • 8h30’: Giao ban BGH (PH3).
 • 8h30’: Tập huấn “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học” (GĐ D.2.3; cả ngày; TP: Tổ PPDH, SV K38 SP Ngữ văn và mọi người quan tâm).
  * 19h00’: Lễ tổng kết K38 Khoa GDTC (Nhà thi đấu khu B; TP: Viên chức, SV K38 Khoa GDTC và đại biểu mời).
* 19h30’: Đội SV 2016 luyện tập (HTL; theo kế hoạch của ĐTN).
THỨ BA
24/5
 • 8h00’: Tập huấn “Hoạt động phát triển vận động” (GĐ E.5.1; TP: GV Khoa GDMN và SV K38, lớp số 1).
 • 8h30’: Thực hành “Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn Ngữ văn” (HTL; cả ngày; TP: Tổ PPDH, SV K38 SP Ngữ văn và mọi người quan tâm).
 • 8h00’: Tập huấn “Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học” (GĐ B.2.3; cả ngày; TP: SV K38 Khoa CNTT và mọi người quan tâm).
 • 8h30’: Hội nghị liên kết GDQP&AN năm 2016 (PHQT; TP: theo Giấy mời).
 • 13h30’: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chương trình công tác của Đảng bộ Khối tại Hà Nội (24 - 25/5/2016; TP: theo Giấy mời; xe đi 12h15’).
 
* 17h45’: Phát thanh.
 
THỨ TƯ
25/5
 • 7h30’: Dự thi “Nhịp cầu Hán ngữ lần thứ 15” tại Hà Nội.
 • 8h00’: Tập huấn “Tổ chức hoạt động góc cho trẻ Mầm non” (GĐ E.5.1; TP: GV Khoa GDMN và SV K38, lớp số 3).
 • 8h00’: Tập huấn “Hoạt động phát triển vận động” (GĐ E.4.1; TP: GV Khoa GDMN và SV K38, lớp số 4).
 • 8h00’: Tập huấn “Dạy học chủ đề tích hợp ở trường phổ thông” (GĐ B.2.3; cả ngày; TP: SV K38 Khoa CNTT và mọi người quan tâm).
 • 8h30’: Thực hành “Một số kỹ thuật dạy học tích cực” (HTL; cả ngày; TP: Tổ PPDH, SV K38 SP Ngữ văn và mọi người quan tâm).
 • 9h00’: Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của ThS. Nguyễn Trung Dũng (PH1; TP: theo Quyết định).
 • 14h00’: Tập huấn “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” (GĐ E.5.1; TP: GV Khoa GDMN và SV K38, lớp số 3).
 •  14h00’: Tập huấn “Giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ Mầm non” (GĐ E.4.1; TP: GV Khoa GDMN và SV K38, lớp số 4).
 • 14h00’: Hội thảo khoa học “Đào tạo giáo viên THPT môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục sau năm 2015” (VP Khoa Lịch sử; TP: GV Khoa Lịch sử, đại biểu mời và mọi người quan tâm).
 • 16h00': Họp xét tốt nghiệp đợt 2 (VPK; TP: BCNK, TLGV, TLTC, Cố vấn học tập K38).
 
THỨ NĂM
26/5
 • 8h00’: Tập huấn “Tăng cường quản lí nhóm lớp trong trường Mầm non” (GĐ E.5.1; TP: GV Khoa GDMN và SV K38, lớp số 3).
 • 8h00’: Tập huấn “Tổ chức hoạt động góc cho trẻ Mầm non” (GĐ E.4.1; TP: GV Khoa GDMN và SV K38, lớp số 4).
 • 8h00’: Tập huấn “Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học” (HT TTGDQPHN2; TP: GV PPDH và SV K38 GDQP&AN).
 • 8h30’: Họp Hội đồng thi THPT quốc gia, Cụm thi đại học số 23, năm 2016 (PHQT; TP: theo Quyết định).
 • 8h30’: Tập huấn “Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Ngữ văn của học sinh” (GĐ D.2.3; cả ngày; TP: Tổ PPDH, SV K38 SP Ngữ văn và mọi người quan tâm).
 • 8h30’: Tập huấn “Thiết kế dạy học tích hợp trong trường phổ thông” (HTL; cả ngày; TP: GV, SV K38 Khoa Lịch sử).
 • 8h30’: Chấm thi tốt nghiệp các ngành: GDTH, GDMN Trường CĐSP Hà Nam; ngành GDMN Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình và Trường CĐSP Bắc Ninh - Lớp Quế Võ (PH1).
 • 8h30’: Hội thảo khoa học cán bộ Khoa CNTT “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Tin học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới” (Phòng 2.8, nhà 10 tầng; TP: GV Khoa CNTT và đại biểu mời).
 • 10h00’: Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của ThS. Nguyễn Thị Phương Lan (PH3; TP: theo Quyết định).
 • 13h30’: Tập huấn “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học” (HT TTGDQPHN2; TP: GV PPDH và SV K38 GDQP&AN).
 • 14h00’: Tập huấn “Giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ Mầm non” (GĐ E.4.1; TP: GV Khoa GDMN và SV K38, lớp số 3).
 • 14h00’: Tập huấn “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” (GĐ E.5.1; TP: GV Khoa GDMN và SV K38, lớp số 4).
 • 14h30’: Họp Hội đồng biên soạn tài liệu Kỹ năng xây dựng và tổ chức Hoạt động TNST trong trường phổ thông (PHQT; TP: Lãnh đạo TT NVSP, Ban Biên soạn và các tác giả thiết kế hoạt động TNST theo nội dung môn học các Khoa, TT GDQP).
 • 14h30’: Họp duyệt kết quả thi tuyển sinh các ngành: GDMN, GDTH Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội - Phân hiệu Lạng Sơn (Kết quả gửi qua thư điện tử).
 • 14h30’: Họp xét Học bổng KOVA 2016 (PH1; TP: BGH, P. CTCT-HSSV, lãnh đạo các khoa và TT GDQP Hà Nội 2, CTHSV).
 • Seminar tổ PPDH, VPK, TP: Tổ PPDH, Học viên CH, mọi người quan tâm: 
  * 15h00’: Người trình bày: ThS. Ngô Trọng Tuệ “Bồi dưỡng năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học cho sinh viên khoa vật lý trường đại học sư phạm Hà Nội 2”.
  * 16h00’: Người trình bày: Nguyễn Văn Lâm “Một số vấn đề chung về dạy học tích hợp liên môn”. 
 • 17h00’: Trưởng khoa tiếp xúc đại diện sinh viên thường kỳ, VPK.
* 17h45’: Phát thanh.
* 19h30’: Tập văn nghệ chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 (HTL; theo kế hoạch của P. CTCT-HSSV).
THỨ SÁU
27/5
 • 8h00’: Dự Hội thảo nâng cao chất lượng tự đánh giá cơ sở giáo dục tại Hà Nội (TP: theo Giấy mời).
 • 8h00’: Tập huấn “Hoạt động phát triển vận động” (GĐ E.5.1; TP: GV Khoa GDMN và SV K38, lớp số 3).
 • 8h00’: Tập huấn “Tăng cường quản lý nhóm lớp trong trường Mầm non” (GĐ E.4.1; TP: GV Khoa GDMN và SV K38, lớp số 4).
 • 8h00’: Tập huấn “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học” (GĐ C.3.6; TP: SV K38 Khoa CNTT và mọi người quan tâm).
 • 8h00’: Tập huấn “Hoạt động phát triển vận động” (GĐ E.3.1; TP: GV Khoa GDMN và SV K38, lớp số 2).
 • 8h30’: Tập huấn “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học” (GĐ D.2.3; TP: GV, SV K38 Khoa Lịch sử).
   
THỨ BẢY
28/5
 • 7h30’: Khám sức khỏe cho sinh viên K40 (Trạm Y tế, nhà 10; 28 - 29/5/2016; theo Kế hoạch đã gửi các đơn vị).
 • 7h30’: Họp Hội đồng thi tuyển sinh ngành GDMN tại Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội (xe đi 5h30).
 • 7h30’: Họp Hội đồng thi tuyển sinh ngành GDMN tại Thái Bình - Lớp Thái Thụy (xe đi 13h30 ngày 27/5/2016).
 • 8h00’: Tổng VSMT theo chủ đề “Sạch nhà - Sạch khu dân cư - Đẹp phố Xuân Hoà” (P.CTCT-HSSV phát thanh, P. QTĐS, Trạm Y tế, ĐTN, lãnh đạo và TLTC các khoa kiểm tra, đôn đốc).
 • 9h30’: Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học ngành GDMN K6 tại Trường Đại học Hoa Lư (xe đi 6h00).
   
CHỦ NHẬT
29/5
     

 


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn