13:48 EST Thứ ba, 20/11/2018

Trang chủ » Lịch công tác » Lịch công tác khoa Vật lý

Lịch công tác tuần 40

Thứ bảy - 12/05/2018 19:49

THỨ, NGÀY SÁNG CHIỀU TỐI
THỨ HAI
14-5
Công ty kiểm toán Grant Thorton làm việc với nhà trường về báo cáo tài chính việc thực hiện chương trình ETEP năm 2017 (PH3; TP: BGH, BQL ETEP trường).
8h30: Giao ban BGH (PHQT; mời dự: Bí thư Đoàn trường).
10h00: Họp khởi động triển khai chương trình công tác của Đoàn giám sát Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội (TP: theo Giấy mời).
10h30: Họp về công tác tổ chức Đại hội Đại biểu HSV trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XII (Văn phòng HSV; TP: BTV Đoàn trường và BTK HSV trường; theo Kế hoạch của HSV).

 
14h30: Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ GD&ĐT làm việc với Trường về góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục (PHQT; TP: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường). 
14h30: Họp các đội dự thi nội dung Trò chơi âm nhạc trong chương trình Liên hoan văn nghệ “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” (PH1; theo Kế hoạch của P. CTCT-HSSV).
15h00: Lễ tổng kết khóa 40, Khoa GDMN (GĐ chuyên dùng; TP: theo Kế hoạch của K.GDMN).
15h30: Lễ tổng kết khóa 40, Khoa Toán (HT hiệu bộ; theo Kế hoạch của K.Toán).
* 19h30: Luyện tập văn nghệ Lễ Tuyên dương, Liên hoan văn nghệ “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, Hội nghị Khoa học trẻ năm 2018, Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2018, Chương trình “Một ngày với Toán học” (GĐ chuyên dùng).
THỨ BA
15-5

8h00: Bảo vệ KLTN K40 (Tiểu ban VLCR & VLKT).

8h00: Bảo vệ KLTN K40 (Tiểu ban VLLT).


8h00: Hội thảo - Tập huấn phát triển các chương trình đào tạo CNSP, chương trình BDTX GVPT, CBQLGDPT và giảng viên sư phạm tại Hà Nội (từ 15 - 17/5/2018; TP: theo Giấy mời).
09h30: Công bố kêt luận kiểm toán về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 và chuyên đề việc quản lý sử dụng nguồn vốn ODA giai đoạn 2015-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (PHQT; TP: BGH, Trưởng các đơn vị: HCTH, TTGDQP HN2, Đào tạo, SĐH, CTCT-HSSV, TCCB, QTĐS, TV, KHCN&HTQT, Thanh tra).
·         14h00: Hội thảo khoa học sinh viên và tư vấn việc làm Khoa Hóa học năm học 2017 - 2018 (HT Hiệu bộ; theo Kế hoạch của K.Hóa học).
·         14h30: Họp Hội đồng thẩm định Giáo trình của TS. Lê Thị Lan Anh (PHQT; TP: theo Quyết định).
* 17h45: Phát thanh.
* 19h30: Tổng duyệt các tiết mục văn nghệ và chạy chương trình Trò chơi âm nhạc Liên hoan văn nghệ “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” (GĐ chuyên dùng).
* 19h30: Chương trình Chia tay thành viên K40 đội Thanh niên xung kích (GĐ D2.3; theo kế hoạch của ĐTN).
THỨ TƯ
16-5
7h30: Dự Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 tại Hà Nội (TP: theo Giấy triệu tập).

8h00: Bảo vệ KLTN K40 (Tiểu ban VLĐC).

8h00: Bảo vệ KLTN K40
 (Tiểu ban PPDH).


8h00: Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K40, Khoa GDMN (Nhà học thí nghiệm; theo Kế hoạch của K.GDMN).
09h30: Báo cáo công tác tổ chức Đại hội Đại biểu HSV trường ĐHSP Hà Nội 2 (Văn phòng HSV TP Hà Nội; theo kế hoạch của HSV)
15h30: Hội ý chi ủy (VPK).

16h00: Lễ kết nạp đảng viên mới (VPK; TP: Toàn thể đảng viên, và khách mời).


16h30: Sinh hoạt chi bộ (VPK).
* 19h30: Tổng duyệt văn nghệ Hội nghị Khoa học trẻ năm 2018 (GĐ chuyên dùng).
THỨ NĂM
17-5
7h00: Tổ chức thi đánh giá chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 39, 40 khối chuyên ngữ (theo Kế hoạch của P.Đào tạo).
7h30: Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K40, Khoa Toán (Nhà học thí nghiệm; theo Kế hoạch của K.Toán).
8h30: Họp Ban chỉ đạo thi THPTQG tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 (TP: theo Quyết định).
8h30: Hội thảo khoa hoc kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  với chủ đề: “Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Mác” (PHQT; theo Kế hoạch của K.GDCT).
14h00: Hiệu trưởng tiếp dân (PH3).
15h00: Lễ tổng kết khóa 40, Khoa Ngữ văn (HT hiệu bộ; theo Kế hoạch của K.Ngữ văn).
* 17h45: Phát thanh chuyên đề chào mừng 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.
* 19h30: Liên hoan văn nghệ “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” năm học 2017 - 2018 (GĐ chuyên dùng; TP: ĐU, BGH, CTCĐ, BTĐTN, CTHSV, BTCB, lãnh đạo các đơn vị và mọi người quan tâm).
THỨ SÁU
18-5

 
7h00: Trung đội tự vệ Trường tham gia bắn đạn thật tại Thao trường bắn thành phố Phúc Yên (xe đi lúc 6h15).     
8h00: Dự Lễ trao Quyết định và cấp thẻ CTVTTrGD tại Thái Nguyên (TP: theo Giấy mời).
08h30: Hội nghị khoa học Trẻ lần thứ X - năm 2018 (GĐ chuyên dùng; TP: ĐU, BGH, BTCB, Trưởng các đơn vị, các báo cáo viên, theo Giấy mời và mọi người quan tâm).
8h30: Dự bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Hoa tại Hà Nội (TP: theo Giấy mời).
10h00: Họp xét học bổng KOVA lần thứ 16 năm 2018 (PHQT; TP: BGH, CTCĐ, BTĐTN, CTHSV, P. CTCT-HSSV, P. Đào tạo, P. Tài vụ, P.HCTH, lãnh đạo các đơn vị có sinh viên được giới thiệu).                  
   
THỨ BẢY
19-5
7h45: Họp Hội đồng thi tốt nghiệp ngành GDMN, GDTH tại Trường CĐN Trần Hưng Đạo (xe đi 6h00).
8h30: Thi Vòng Chung khảo Olympic tiếng Anh không chuyên năm 2018 (HT GĐCD; Theo KH của Ban tổ chức; Mời dự: BGH, ĐANN, Lãnh đạo các đơn vị có sinh viên tham gia, Khoa NN, mọi người quan tâm).
  * 19h30: Tổng duyệt văn nghệ Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2018, Chương trình “Một ngày với Toán học” (GĐ chuyên dùng).
CHỦ NHẬT
20-5
8h00: Chương trình “Một ngày với Toán học” (GĐ ABCD; theo Kế hoạch đã gửi các đơn vị).
8h00: Ngày hội “Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp, giới thiệu việc làm” năm 2018 (Khu B; theo Kế hoạch đã gửi các đơn vị).
   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn