13:45 EST Thứ ba, 20/11/2018

Trang chủ » Lịch công tác » Lịch công tác khoa Vật lý

Lịch công tác tuần 21

Thứ bảy - 30/12/2017 18:54

THỨ, NGÀY SÁNG                              CHIỀU TỐI
THỨ HAI
01-01-2018
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2018  
THỨ BA
02-01
·       8h30: Giao ban BGH (PH3). ·       14h00: TLTC các khoa và TT GDQP&AN nhận giấy khen và phần thưởng danh hiệu cá nhân và tập thể lớp, năm học 2016 - 2017 tại P. CTCT-HSSV (Phòng 1.25 khu Hiệu bộ). * 17h45: Phát thanh.
 
THỨ TƯ
03-01
·       7h30: Tham gia tổng duyệt Chương trình khai mạc Đại hội TDTT thị xã Phúc Yên năm 2017 (SVĐ thị xã Phúc Yên; 03 - 04/01/2018; theo Kế hoạch của P. CTCT-HSSV).
·       8h30: Họp TVĐU (PH3).
·       9h30: Họp BCH Đảng bộ (PHQT).
·       14h30: Họp đại diện cấp ủy và giao ban công tác tháng 1/2018 (PHQT; TP: ĐU, BGH, CTCĐ, BTĐTN, Bí thư chi bộ, Trưởng các đơn vị).
·       15h00: Khảo sát giảng viên, CBQL cấp khoa/Bộ môn trực thuộc trường về năng lực và nhu cầu bồi dưỡng giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục (HT hiệu bộ; theo Kế hoạch của Nhóm NV3 - ETEP).
·       16h00: Khảo sát sinh viên về năng lực và nhu cầu bồi dưỡng giảng viên sư phạm (HT hiệu bộ; theo Kế hoạch của Nhóm NV3 - ETEP).
 
THỨ NĂM
04-01

 
·       7h30: Hội thi Nghiệp vụ sư phạm Khoa Toán phần thi Sân khấu hóa (HT hiệu bộ; theo Kế hoạch của K. Toán).
·       8h30: Chấm thi tốt nghiệp ngành GDMN Trung tâm GDTX Phố Nối tỉnh Hưng Yên và Trung tâm GDTX 2 tỉnh Lạng Sơn (PH1).
·       9h00: Dự bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Quang Hợp tại Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam (TP: theo Giấy mời).
·       14h00: Hội thi Nghiệp vụ sư phạm Khoa GDMN phần thi Sân khấu hóa (HT hiệu bộ; theo Kế hoạch của Khoa GDMN).
·       14h30: Họp Hội đồng thẩm định Tài liệu tham khảo năm 2016 của TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan (PH1; TP: theo Quyết định).
·       13h30: Hội thi Nghiệp vụ sư phạm Khoa Toán phần thi Giảng (D.2.3; theo Kế hoạch của K. Toán).
* 17h00: Tổng VSMT đầu tháng (P.CTCT-HSSV phát thanh, P. QTĐS, Trạm Y tế, ĐTN, lãnh đạo và TLTC các khoa kiểm tra, đôn đốc các khu vực).
* 17h45: Phát thanh.
THỨ SÁU
05-01

 
·       6h30: Tham gia chương trình khai mạc Đại hội TDTT thị xã Phúc Yên năm 2017 (SVĐ thị xã Phúc Yên; theo Kế hoạch của P. CTCT-HSSV).
·       9h00: Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Đàm Thị Hòa (Phòng 2.7 - Nhà học thí nghiệm; TP: theo Quyết định và mọi người quan tâm).
·       13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác Quân sự, Quốc phòng năm 2017; triển khai công tác Quân sự, Quốc phòng năm 2018 tại thị xã Phúc Yên (TP: theo Giấy mời).
·       14h30: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở của TS. Hà Mạnh Hùng (PHQT; TP: theo Quyết định).
* 19h30: Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Học sinh - sinh viên & Hội Sinh viên Việt Nam  (HTL)
THỨ BẢY
06-01
·       8h00: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và CBQLl tại Phần Lan (06 - 13/01/2018; TP: theo Quyết định).
·       8h00: Bảo vệ luận văn thạc sỹ K19 Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học (P. 207, P. 208 - Nhà học thí nghiệm; theo Kế hoạch của K. Hóa học).
·       9h00: Lễ trao bằng tốt nghiệp ngành GDTH tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu (xe đi 7h00 ngày 05/01/2018).
   
CHỦ NHẬT
07-01
·       9h00: Lễ trao bằng tốt nghiệp ngành GDMN tại Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội (xe đi 7h15).   19h00: Dự Lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Học sinh - sinh viên & Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018), Trao giải thưởng Sao tháng Giêng và danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2017 (TP: theo Giấy mời).

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn