21:59 ICT Thứ ba, 11/12/2018

Trang chủ » Lịch công tác » Lịch công tác khoa Vật lý

Lịch công tác tuần 18

Thứ bảy - 09/12/2017 21:14

THỨ, NGÀY SÁNG                              CHIỀU TỐI
THỨ HAI
11-12
·    8h00: Dự tập huấn công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ truyền thông trong ngành Giáo dục năm 2017 tại TP. Hồ Chí Minh (TP: theo Giấy triệu tập).
·    8h00: Dự Hội nghị Giám đốc Sở GDĐT tiếp tục triển khai việc xây dựng và chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới tại Vĩnh Phúc (11 - 13/12/2017; TP: theo Giấy mời).
·    14h00: Họp chốt các công việc chuẩn bị kỷ niêm 50 năm thành lập Khoa.
(VPK; TP: BTC, mời dự: thầy Giảng, thầy Huấn)

·    14h00: Họp Hội đồng đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công (PH3).
·    14h00: Chung kết Hội thi “Duyên dáng, tài năng sư phạm Hóa học” chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường, 42 năm đào tạo tại Xuân Hòa (HT hiệu bộ; theo Kế hoạch của K. Hóa học).
·    15h30: Họp BTC chương trình Giao lưu các thế hệ Thầy và Trò Trường ĐHSP Hà Nội 2 (PH1; mời dự: BGH).
·         19h30: Chạy lần 1 chương trình Giao lưu kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa (tầng 1-Nhà học Thí nghiệm; TP: Ban chương trình, đội văn nghệ và mọi người quan tâm).
THỨ BA
12-12
·     8h30: Giao ban BGH (PH3). ·    14h00: Ký kết thỏa thuận tài trợ FCB (Bộ Giáo dục và Đào tạo; TP: Hiệu trưởng, Ban Quản lý dự án FCB).
 
* 17h00: Tập văn nghệ Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, 42 năm đào tạo tại Xuân Hòa (GĐ chuyên dùng; theo Kế hoạch của P. CTCT-HSSV và  K. GDMN).
* 17h45: Phát thanh chuyên đề chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường, 42 năm đào tạo tại Xuân Hòa.
* 19h30: Tập văn nghệ Giao lưu các thế hệ Thầy và Trò (HT hiệu bộ).
* 19h30: Họp BTC Hội trại sinh viên (PH1; mời dự: BTV Đoàn trường).
THỨ TƯ
13-12
·    9h00: Tư vấn Hồng Kông và WB làm việc với trường ĐHSP Hà Nội 2 về xây dựng thỏa thuận thực hiện chương trình ETEP (Văn phòng WB Hà Nội; Nhóm xây dựng PA).
 
·    14h30: Họp BCH Công đoàn trường (PHQT).
·    16h00: BCH Công đoàn trường khóa XV báo cáo Thường vụ Đảng ủy về việc tổ chức Đại hội Công đoàn khóa XVI, nhiệm kỳ 2017-2022 (PHQT).
* 19h30: Tổng duyệt chương trình Giao lưu các thế hệ Thầy và Trò Trường ĐHSP Hà Nội 2 (HT hiệu bộ).
THỨ NĂM
14-12

 
·    8h30: Họp công khai kê khai tài sản của viên chức giữ chức vụ quản lý (VPK; TP: Toàn thể viên chức).
·    9h00: Họp đánh giá, phân loại viên chức năm 2017 (VPK; TP: Toàn thể viên chức).
·    9h30: Họp phổ biến các công việc của chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa (VPK; TP: Toàn thể viên chức).

·    8h30: Hội thảo khoa học “Chính trị - xã hội trong thời kỳ hội nhập: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” (Phòng 2.7 - Nhà học thí nghiệm; theo Kế hoạch của K. GDCT).
·    8h30: Hội thảo “Các thuật toán tối ưu và một số vấn đề liên quan” (Viện Toán học; TP; theo Giấy mời).
·    8h30: Chấm thi tuyển sinh ngành GDMN Trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hóa và tốt nghiệp các ngành: GDMN, GDTH Trường CĐSP Bắc Ninh (PH1).
·    9h00: Bài giảng: “Giáo dục Phần Lan - Bài học của sự thành công” của chuyên gia Elina Harju - Phần Lan (PHQT; cả ngày; TP: Các giảng viên PPGD, thành viên đề tài “Kinh nghiệm Phần Lan trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, CBQLGDPT” và mọi người quan tâm).
·    14h00: Đánh giá tiến độ NCS năm 2017 của Khoa Vật lý (Nhà học thí nghiệm; TP: Theo Quyết định).
·    14h30: Họp duyệt kết quả TS các ngành: GDMN, GDTH, SP Ngữ văn, SP Toán học, SP Hóa học, SP Vật lý, SP Sinh học Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội và ngành GDMN Trường CĐSP Hòa Bình (Kết quả gửi qua thư điện tử).
* 17h45: Phát thanh chuyên đề chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường, 42 năm đào tạo tại Xuân Hòa.
* 19h30: Tổng duyệt văn nghệ  Giao lưu các thế hệ Thầy và Trò (HT hiệu bộ).
THỨ SÁU
15-12

 
·    8h00: HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGÀNH VẬT LÝ “TRANSACTIONS ON PHYSICS AND EDUCATION” (Nhà học thí nghiệm; TP: BTC, Toàn thể viên chức, sinh viên, học viên, NCS, đại biểu mời và mọi người quan tâm).
·    8h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối về học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII (Hội trường tầng 1 nhà A1, ĐH Hà Nội; TP: theo Giấy mời).
·    9h00: Xemina: “Nghiên cứu đối sánh kinh nghiệm giáo dục Phần Lan - Việt Nam trong bồi dưỡng giáo viên” (PHQT; cả ngày; TP: giảng viên PPGD, thành viên đề tài “Kinh nghiệm Phần Lan trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, CBQLGDPT” và mọi người quan tâm)
·    14h30: Họp xét tốt nghiệp ngành GDTH Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu (Kết quả gửi qua thư điện tử).  
THỨ BẢY
16-12
·    8h00: CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP KHOA VẬT LÝ (Hội trường Viện NCSP; TP: toàn thể viên chức, sinh viên, học viên, NCS và khách mời).
·    7h00: Phát thanh chuyên đề chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường, 42 năm đào tạo tại Xuân Hòa.
·    7h00: Hội trại sinh viên chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường, 42 năm đào tạo tại Xuân Hòa (16 - 17/12/2017).
·    8h00: Hội thảo quốc tế: “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” (Giảng đường chuyên dùng; TP: Đại biểu mời, ĐU, BGH, trưởng các đơn vị, các PGS, TS, giảng viên PPGD, thành viên đề tài “Kinh nghiệm Phần Lan trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, CBQLGDPT”, học viên K21 QLGD và mọi người quan tâm).
  * 17h45: Phát thanh chuyên đề chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường, 42 năm đào tạo tại Xuân Hòa.
* 20h00: Giao lưu các thế hệ Thầy và Trò Trường ĐHSP Hà Nội 2 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường, 42 năm đào tạo tại Xuân Hòa (HT hiệu bộ).
CHỦ NHẬT
17-12
·    7h00: Phát thanh chuyên đề chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường, 42 năm đào tạo tại Xuân Hòa.
·    9h00: LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG, 42 ĐÀO TẠO TẠI XUÂN HÒA (Giảng đường chuyên dùng; TP: Đại biểu mời, CB, CC, VC, người học).
   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn